Pájení pájkou

Pájení je jedna z nejoblíbenějších metod spojování kovů. Pájka tento proces značně usnadňuje.

Pájka se bude hodit k povolení zapečených šroubů nebo při odstraňování staré barvy, avšak jejím hlavním použitím je plynové pájení.

Pájení je jedna z nejoblíbenějších metod spojování kovů. Pájka tento proces značně usnadňuje. S její pomocí snadno spojíme měděné trubky topné nebo vodní instalace. Pájky TOPEX však můžeme díky možnosti regulovat velikost plamene používat nejen k měkkému pájení měděných instalačních trubek (teploty nižší než 450 °C), ale také ke spojování kovů s vyšší teplotou tání (tvrdé pájení - nad 450 °C).

Pájení musí probíhat v několika etapách, bez ohledu na materiál a pro ně použitou metodu spojování.

Oba spojované díly musíme nejdříve pečlivě vyčistit drátěným kartáčem nebo brusným papírem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat povrchu vstupní trubky a vnitřnímu povrchu přijímací trubky.

Spojované díly pokryjeme tavidlem, zvaným také odkysličovadlem, tedy látkou, která dodatečně zbavuje chemicky pájené prvky oxidů a zaručuje konečnou trvanlivost pájení.

Pájené díly uvedeme do požadované polohy. Plamenem pájky zahříváme vzniklý spoj na dostatečně vysokou teplotu, při které se pojivo roztaví.

K nahřátému místu přiložíme pájecí pojivo, které proniká do štěrbiny mezi pájenými díly. Počkáme, až pájené díly vychladnou a můžeme pájet další spoj.

Takto zhotovený spoj je vodotěsný a odolný vůči tlakovým rázům. Pájka TOPEX značně usnadňuje jeho zhotovení a zaručuje spolehlivost celé instalace.